PROTOTYPTJÄNSTER OCH DESIGN

Vår mångsidiga maskinsamling och stora samarbetsnätverk hjälper oss att leverera prototyper och enskilda bitar effektivt. Vår flexibla tjänst ger möjlighet att besöka webbplatsen för att identifiera behovet och planera en lösning för det.

Vi erbjuder konstruktionstjänster för metallkonstruktioner och delar. Baserat på vår erfarenhet kan vi lösa tekniska tillverkningsutmaningar och rekommendera effektiva strukturella lösningar för dina behov! På begäran ger vi också tips om din design som matchar våra tillverkningsstyrkor.

Vi använder programvaran Autodesk Fusion 360 för design. Vid behov får du ritningar och tillverkningsteknisk data för vidare bearbetning.